Toimintasuunnitelma 2013

 

SAMMATIN SAMPO TOIMINTASUUNNITELMA 2013

1

Sammatin Sampo ry

www.sammatinsampo.fi

Toimintasuunnitelma 1.1.2013–31.12.2013

Johdanto

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää liikuntamahdollisuuksia Lohjan Sammatin kylässä. Tulevana toimintakautena yhdistys pyrkii verkostoitumaan entistä laajemmin ja etsimään hyviä yhteistyökumppaneita erilaisten tilaisuuksien järjestämiseksi ja toiminnan monipuolistamiseksi. Sammatin Sampo pyrkii toimimaan erilaisten liikuntaharrastusten ja tilaisuuksien mahdollistajana ja käynnistäjänä kaikille Sammattilaisille.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset

Sääntömääräiset kaikille jäsenille avoimet kokoukset järjestetään keväisin ja syksyisin. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa.

Jäsenistö

Sammatin Sammossa on jäseniä xx (2012). Uusia jäseniä pyritään saamaan mainostamalla Sammatin Sammon tilaisuuksia paikallisissa lehdissä, Sammon Internet-sivuilla sekä Facebook sivuilla. Myös yleisen ilmaisjakelun mukana jaettavalla liittymislomakkeella saadaan vuosittain lisää jäseniä uusista Sammattilaisista.

TALOUS

Sammatin Sammon talous on vakaalla pohjalla. Aktiviteetit pyritään järjestämään siten että vähintään kulut tulevat katettua. Uusia lajeja voidaan tapauskohtaisesti tukea enemmän jotta käynnistys onnistuu eikä vaadi ensimmäisiltä osallistujilta liian suurta taloudellista panostusta.

Tuloja saadaan vuosittaisista jäsenmaksuista:

- Aikuisilta 5 euroa

- Lapsilta 2 euroa

Varoja saadaan myös tapahtumissa myydyistä arvoista, mehusta, kahvista ja leivonnaisista. Osassa tapahtumia on myös osallistumismaksu joka joissain tilaisuuksissa on vapaaehtoinen. Sampo hakee vuosittain myös avustusta Lohjan kaupungilta sekä satunnaisesti projektikohtaista rahoitusta esimerkiksi ESLU:sta.

TOIMINTA

Koulutukset

ESLU kouluttaa ohjaajia säännöllisesti ja myös Sampo tarjoaa koulusta ohjaajilleen.

Viikottaiset aktiviteetit

Sammatin Sampo järjestää tällä hetkellä seuraavanlaista säännöllistä liikuntaa:

- Miesten sähly sunnuntaisin ja keskiviikkoisin

- Naisten kahvakuula

- Miesten jumppa

SAMMATIN SAMPO TOIMINTASUUNNITELMA 2013

2

 

- Naisten jumppa

- Juoksukoulu

- Hiihto- ja voitelukoulu aikuisille

- Rantalentopallo

Vuosittain järjestettävät tapahtumat

Sammatin Sampo järjestää ja osallistuu vuosittain:

- Laturetki

- Eliaksen hölkkä

- Tori kaffet

- Yleisurheilukisat/hiihtokisat yhteistyössä koulun ja pankin kanssa

- Luistelua

- Jukolan/Venlojen viesti

- Hiihtolatujen kunnostus ja ylläpito

- Jalkapalloa lapsille (kevät/syksy)

- Naisten 10 osallistuminen ja tukeminen

- Miekkailu

- Lasten jumppa, street dance

- Muu urheilutoiminnan tukeminen mahdollisuuksien mukaan

Juhlat

Sammatin Sampo täyttää tänä vuonna 100 vuotta. 100-vuotisjuhlien merkeissä järjestetään erityisohjelmaa sekä varsinaiset 100-vuotisjuhlat syksyllä. Suunnitelmissa on ainakin Kulttuurikävely/pyöräily 100 -vuotishengessä kiertäen historiallisia liikuntapaikkoja ja kulttuurinähtävyyksiä. 100-vuotisjuhlia järjestää ja koordinoi 100-vuotisjuhlatoimikunta joka toimii Sammatin Sammon hallituksen alaisuudessa.

Yhteistoiminta muiden yhdistysten ja yhteisöjen kanssa

Sammatin Sampo tekee yhteistyötä alueen muiden yhdistysten ja seurojen kanssa monissa eri yhteyksissä ja tapahtumissa. Tänä vuonna yhteistyötä tehdään ainakin seuraavien yhdistysten, seurojen ja muiden toimijoiden kanssa:

- LUU (juoksukoulu, yleisurheilu)

- Miekkailuliitto

- Lohjan liikuntakeskus (hiihtokoulu, jalkapallo)

- LoPa (jalkapallo)

- Hiiden opisto

TIEDOTTAMINEN

Ulkoinen tiedottaminen

Jatketaan hyväksi havaittua suoramarkkinointia jäsenille jäsenmaksu/mainoskirjeen muodossa sekä sähköisen viestinnän keinoin (Internet sivut, Facebook, sähköinen jäsenkirje). Sähköistä viestintää pyritään lisäämään samoin kuin pyritään paremmin hyödyntämään Lohjan Liikuntakeskuksen tarjoamia kanavia tiedottaa Sammon toiminnasta ja tapahtumista. Mahdollisuuksien mukaan käydään kertomassa Sammatin Sammon toiminnasta muiden yhdistysten ja seurojen kokouksissa. Kontakteissa hyödynnetään jäsenistön yhteyksiä muihin yhdistyksiin. Myös paikallisten kauppojen, kirjaston ja muiden julkisten ilmoitustauluja pyritään hyödyntämään.

SAMMATIN SAMPO TOIMINTASUUNNITELMA 2013

3

Selostuksia ja kirjoituksia Sammatin Sammon tapahtumista ja kilpailujen tuloksista lähetetään paikallislehtiin julkaistavaksi. Yhteistyötä paikallisradion kanssa tutkitaan. Sammatin Sammon Internet sivut uusittiin vuonna 2012.

Kevät ja syykokouksista ilmoitetaan paikkallislehdissä sähköisten kanavien lisäksi.

Sisäinen tiedottaminen

Tiedottamisessa käytetään pääsääntöisesti sähköpostia. Myös hallituksen kokousten kutsut ja esityslistat lähetetään sähköisesti. Sähköisen materiaalin tallettamiseksi etsitään sopivaa pilivipalvelu tyyppistä ratkaisua.

LOPUKSI

Vuonna 2013 juhlitaan 100-vuotista Sammatin Sampoa ja lähdetään aktiivisesti kehittämään toimintaa kohti seuraavaa 100 vuotta.

Sammatissa 3.3.20131600